Te Poutama Tau

He Ngohe mā ngā Ākonga o te Wharekura

He whārangi mahi tārua ēnei e hāngai ana ki ngā kaupae rautaki me ngā momo paheko o Te Mahere Tau. He mea whakamāori ēnei whārangi mahi i ērā o te taha Ingarihi. Kei roto i te reo Ingarihi ngā whakamārama mā te kaiako. Kei te reo Māori ngā whārangi tārua mā ngā ākonga.

KaupaeTāpiri me te TangoWhakarea me te WeheŌwehenga me te Pānga RiteriteMātauranga Tau
4 - 5       Ngā Tau Tapeke Māmā o te 10 (134KB)
[mā te kaiako]

Ngā Tau Tapeke Māmā o te 20 (138KB)
[mā te kaiako]
4 - 5 Hurihia te Tangohanga hei Tāpiritanga (139KB)
[mā te kaiako]
Te Tau Māmā me te Tikanga Paremata (122KB)
[mā te kaiako]
Te Tāpiri me te Tango Hautau (139KB)
[mā te kaiako]

Hautanga āhua (94KB)
[mā te kaiako]
Tau Pātata: Te Whakaawhiwhi Tauoti (104KB)
[mā te kaiako]
5 - 7  He Tau Rearua (118KB)
[mā te kaiako]
   
6 Rautaki Tauoti: Te Whakamahi Rautaki Tau 1 (135KB)
[mā te kaiako]

He Mahi Whakapakari 1 (101KB)
[mā te kaiako]

He Mahi Whakapakari 2 (104KB)
[mā te kaiako]
  Te Uara Tū: Hautekau (142KB)
[mā te kaiako]

Hautau ā-Ira: Ngā Hautekau (114KB)
[mā te kaiako]

Hautau Kararehe (107KB)
[mā te kaiako]

He Rautaki Hautau: Te Tāpiri me te Tango Hautau 1 (126KB)
[mā te kaiako]
 
6 - 7 He Rautaki Tāpiritanga (131KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tāpiri Rautaki Tango: Tauwehe Pātahi (107KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tāpiri Rautaki Tango: Tāpiritanga Ōrite (151KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tāpiripiri: Wāwāhia Ka Tāpiri Ai (145KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tāpiri, Rautaki Tango: Hātepe Whakatepou (120KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tāpiri Rautaki Tango: Papariki Tau TŌpū (155KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tango: Te Tau Māmā Me Te Tikanga Paremata (122KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tauoti: Te Whakamahi Rautaki Tau 2 (128KB)
[mā te kaiako]
Rautaki Whakarea: Te Wāwāhi Tau Whakarea (202KB)
[mā te kaiako]

Te Whakarea: Rautaki Pānga Riterite (148KB)
[mā te kaiako]

Te Whakareatanga Me Te Taurangi (111KB)
[mā te kaiako]
Te Uara Tū: Haurau (165KB)
[mā te kaiako]

Hautanga ā-Ira: Hautau ā-Ira Tapeke Māmā (125KB)
[mā te kaiako]

Keke Huritau (109KB)
[mā te kaiako]

Hautau Tukutuku (117KB)
[mā te kaiako]

Tereina (119KB)
[mā te kaiako]
Hei Tūhura I Te Taurangi: Hangaia He Tekau (117KB)
[mā te kaiako]
7     He Rautaki Hautau: Te Tāpiri me te Tango Hautau 2 (120KB)
[mā te kaiako]

He Rautaki Tāpiritanga (120KB)
[mā te kaiako]

E Peke i te Rārangi Tau (122KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Whakarea (hautekau) (118KB)
[mā te kaiako]

Ringa Tītere Wera 1 (158KB)
[mā te kaiako]
 
7-8 He Raupapatanga Whakarea (121KB)
[mā te kaiako]
  Hautau Waenganui (111KB)
[mā te kaiako]

Ringa Tītere Wera 2 (126KB)
[mā te kaiako]