Ngā Whakaari Rauemi

Rautaki Tatau


He Matimati (Fingers)
Te Ngaku Tau (Number Strip)
Te Aho Pirepire (Bead Strings)
Te Kōwhiuwhiu tau (Number Fans)
Kāri Pere (Arrow Cards)
Ngaku Tau Hurahura (Flip Strip)
Ngaku Tau 2 (Number Strip 2)
Pīni Aotearoa (Beans)
Whare Uara Tū (Place Value Houses)
He Ipu Porotiti (Counters in Containers)
Kāri Tohutau (Numeral Cards)
Te Tātaitai (Calculators)

Rautaki Tāpiripiri


Te Anga Tekau (Tens Frames)
Te Anga Pirepire 2 (Bead Frame decade splits)
Te Anga Pirepire 3 (Bead Frame splits)
Te Tūtohi Rima (Fly Flips)
He Rārangi Kararehe (Animal Strips)
He Rārangi Tau Wātea (Open Number Lines 1)
He Rārangi Tau Wātea 2 (Open Number Lines 2)
Te Tātaitai 2 (Calculators 2)
Rākau Aihikirīmi (Pop Sticks)
Ngaku Kararehe 3 (Animal Strips 3)
Ngaku Kararehe 3 (Animal Strips 4)
Porotiti Matarua

Rautaki Whakarea

He Whakamahi i te Anga Pirepire (Bead Frame)
Te Rākau Ira (Pipe Decimals)
He Ipu Aihikirimi (Ice Cream Numbers)
Papa Matarau (Happy Hundred)
Mataono Honohono (Multilink multiplication)
Rākau Ātaarangi (Cuisenaire Rods)
Mataono Honohono Hautau (Multilink fractions)
Mataono Honohono ā-ira (Multilink decimals)
Whetū Huna (Mystery Stars)
Pīni Aotearoa 2 (Beans 2)
Rārangi Tau (Number Lines)
Ngaku Kararehe 2 (Animal Strips 2)
Hautau Whētui (Folding Fractions)
Papa Whakarea (Multiplication Arrays)
Papa Whakarea 2 (Multiplication Arrays 2)
Rārangi Tau Matarua (Open Double Number Lines)
Te Tātaitai 3 (Calculators 3)
Porowhita Hautau (Fraction Circles)
Te Tatau Pīni (Beans and Containers)
Kāri Pere 2 (Arrow Cards 2)
Pakitara Hautau (Fraction Wall)
Papa Hautanga ā-Ira 1 (Decimats 1)
Papa Hautanga ā-Ira 2 (Decimats 2)
Papa Hautanga ā-Ira 3 (Decimats 3)
Pakitara Hautau 2 (Fraction Wall 2)

Rautaki Pānga Riterite

Te Anga Pirepire 4 (Bead Frame percentages)
Hoahoa Rerenga (Flow Diagrams)
Rārangi Tau Matarua (Double Number Lines)
Hautanga Porowhita (Circle Fractions)
Hautanga Papariki (Fraction Tiles)
Pīni Aotearoa (Beans 3)
Ngaku Ōrau (Percentage Strips)
Poraka Honohono 4 (Multilink 4)
Rārangi Tau Ōrau 2 (Percentage Strips 2)
Rārangi Tau Matarua (Double Numberlines)
Rārangi Tau Matarua 2 (Double Numberlines 2)
Papa Hautanga ā-Ira 4 (Decimats 4)
Papa Hautanga ā-Ira 5 (Decimats 5)
Rohe Hurihuri (Rotating Region)