Akoranga Matihiko

Pāwhiria tētahi taumata (1 ki te 4) kia kite ai koe i ngā Akoranga Matihiko e hāngai ana.

Taumata 1 Taumata 2 Taumata 3 Taumata 4

Pāwhiria a konei, kia puta ai ngā kōrero mō ngā Akoranga Matihiko me te huarahi e tīkina atu ai.

Pāwhiria a konei, kia kite ai koe i ngā Akoranga Matihiko katoa e wātea mai ana i te reo Māori.

E hiahia ana te Tāhuhu o te Mātauranga ki ngā kōrero whakahoki a ngā pouako kua whakamahi i ngā Akoranga Matihiko. Pāwhiria a konei, kia rēhita ai koe mō te Patapatai ā-Ipurangi.