Āhuahanga

Kei tēnei wāhanga o te pae tukutuku nei ngā kōwae ako e hāngai ana ki ngā Taumata 1 – 5 o te whenu āhuahanga. Pāwhiria te kōwae ako e hiahia ana koe.

Taumata

Kōwae Ako

Whāinga Paetae

Whakamārama

1 Torotoro Āhua 1(1, 2) He torotoro i ētahi āhua ahu-2, me ētahi āhua ahu-3, he whakarōpū, he whakaingoa i aua āhua, kia mārama ai te tamaiti ki ngā āhuatanga motuhake.
2 Te Tapatoru 2(1, 3) Ka āta tirohia ngā momo tapatoru motuhake, arā, te hanga, te whakaingoa, te whakaahua, me te whakamahinga o te tapatoru i roto i ā tātou mahi toi.
3 Te Koki Ine 3(2) Ka tirohia ngā wāhi e kitea ai te koki, pērā i te huri o ngā ringaringa o te karaka, te huri o ētahi wāhanga o te tīnana, me te huri o te kūaha. Ka ākona hoki te hononga o te huringa me te tākiri hei whakaatu i te rahi o tētahi koki
3 He Tauira ĀhuahangaTe Ine me te Ahuahanga 3 Te Tau me te Taurangi 8Ka āta tirohia ngā tauira ka hua mai i ētahi horopaki āhuahanga, pērā i te hononga o te paenga me te horahanga o te tapawhā hāngai.
4 Te Ahunga me te Taunga 4(5) He tūhura i ngā tikanga o te whakaatu i te ahunga me te taunga o tētahi haere. Ka torotoro atu ki ngā mātauranga o ngā mātua tīpuna, me ngā mātauranga e whakamahi whānuitia ana i ēnei rā mō ēnei kaupapa. Ka whakaakona ngā ahunga matua, me ahunga tau o te kāpehu. Ka whakaakona hoki tēnei mea te tukutuku hei whakaatu taunga ki te mahere.
4 Te Waihanga 4(1, 6) He tirotiro me pēhea te waihanga i ētahi āhua, me ngā āhuatanga hangarite o aua āhua. Ka whakamahia te tāporowhita me te ruri hei waihanga āhua.