Kaupae 5: Pihinga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

Te Tāpiritanga me te Tangohanga

I te Kaupae 5, kei te mārama haere te ākonga ki ngā ariā o tēnei mea te tau. E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, i ngā wāhanga hoki o roto i taua tau. E mōhio ana ia ki ngā hanganga rerekē o tētahi tau (Hei tauira: 14 = 10 + 4 = 7 + 7 = 10 + 5 - 1). Ka whakamahi ia i ngā tikanga wāwāhi tau hei whakaoti paheko tau.

Ngā pātai aromatawai:

8 + 5
37 + 9
34 - 8
36 + 18 + 27